Архів старого сайту

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АНГОР”, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Номер реєстрації у Реєстрі 1230
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АНГОР", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АФ "АНГОР"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23762422
Місцезнаходження аудиторської фірми 61009, місто Харків, вулиця Достоєвського, 13
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0677237297, (057)7325331; angor-audit@ukr.net; angor-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Антонець Валентина Михайлівна, Номер реєстрації 101653 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0950212342. angor-audit@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Збори засновників Виконавчий - директор Директор - Антонець Валентина Михайлівна Дата призначення (обрання): 11.10.95. Номер реєстрації 101653. 0950212342. angor-audit@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 101653, 102104, 101657, 101580
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №363/5 від 12.07.18
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 09.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру