Архів старого сайту

АУДИТОРСЬКА ФІРМА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОНСАЛТІНГ ЛТД”

Номер реєстрації у Реєстрі 1000
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність АУДИТОРСЬКА ФІРМА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСАЛТІНГ ЛТД"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АФ ТОВ "КОНСАЛТІНГ ЛТД"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 19029087
Місцезнаходження аудиторської фірми 02125, місто Київ, проспект Визволителів, 3, кімната 20
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044 290 58 56, 050 383 57 13; сonsalting@consalting.com.ua; www.consalting.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Олексієнко Дмитро Володимирович, Номер реєстрації 100147 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 050 383 57 13. d.v.oleksiyenko@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Олексієнко Дмитро Володимирович Дата призначення (обрання): 03.04.21. Номер реєстрації 100147. 050 383 57 13. d.v.oleksiyenko@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100147, 100929, 100930, 100927, 102218, 100131, 102222, 102219, 101526
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №330/4 від 29.09.16
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру