Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»

Номер реєстрації у Реєстрі 2248
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АФ «ІНТЕР-АУДИТ КРОУ»
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30634365
Місцезнаходження аудиторської фірми 01133, місто КИЇВ, бульвар ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 10, квартира 61
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044) 337-20-38, (044)501-64-67; OFFICE@INTERAUDIT.COM.UA; www.crowe.com/ua/croweinteraudit
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. ДЕНИСЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, Номер реєстрації 100530 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - УКРАЇНА. 0672428816. Oleksandr.Denysiuk@crowe-in.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ДЕНИСЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ Дата призначення (обрання): 24.11.99. Номер реєстрації 100530. 0672428816. Oleksandr.Denysiuk@crowe-in.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100530, 101721, 100383, 101576, 101480, 100034
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 31.01.20 №13-кя
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 22.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 21.02.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру