Архів старого сайту

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю “Азимут”

Номер реєстрації у Реєстрі 0376
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Азимут"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АФ у формі ТОВ "Азимут"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22675684
Місцезнаходження аудиторської фірми 61072, місто Харків, вулиця Тобольска, 42А
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380577175146, +380577175136; azimut.audit@gmail.com; azimut-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Іванов Віталій Костянтинович, Номер реєстрації 101713 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +380503050920. azimut.audit@gmail.com 2. Бакунова Євгенія Віталіївна, Номер реєстрації 101702 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +380502755148. jane.bakunova@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ Виконавчий - ДИРЕКТОР Директор - Бакунова Євгенія Віталіївна Дата призначення (обрання): 16.01.18. Номер реєстрації 101702. +380502755148. jane.bakunova@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 101702, 101713, 101827, 101535, 101657, 101615, 101623
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 07.08.20 №35-кя
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 21.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 09.12.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру