Архів старого сайту

Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю “ФІНАНСОВА ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА”

Номер реєстрації у Реєстрі 3770
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Аудиторська фірма у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обммеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ФІНАНСОВА ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22955107
Місцезнаходження аудиторської фірми 04071, місто Київ, вулиця Оболонська, 47
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 229-10-75, 229-09-54; fpexp2295510@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Альбоща Валентина Степанівна, Номер реєстрації 101855 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0969845410. fpexp2295510@ukr.net 2. Бойко Людмила Кузьмівна, Номер реєстрації 100358 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0983678284. fpexp2295510@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Альбоща Валентина Степанівна Дата призначення (обрання): 21.09.18. Номер реєстрації 101855. 044229-10-75. fpexp2295510@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 2. 101855, 100358
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру