Архів старого сайту

АУДІТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Номер реєстрації у Реєстрі 4420
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність АУДІТОРСЬКО-КОНСАЛТІНГОВА ФІРМА "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АКФ "ГРАНТЬЕ" У ВИГЛЯДІ ТОВ
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21026423
Місцезнаходження аудиторської фірми 65012, місто Одеса, вулиця Велика Арнаутська, 15
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0482324698, 0675561307; audit@grantye.com; www.grantye.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Тимофєєнко Сергій Анатолійович, Номер реєстрації 100053 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380503163973. tel0675590682@meta.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Пархоменко Ольга Сергіївна Дата призначення (обрання): 10.02.11. Номер реєстрації 100048. 0675561307. olga@grantye.com Заступник директор - Тимофєєнко Сергій Анатолійович Дата призначення (обрання): 03.05.07. Номер реєстрації 100053. 0503163973. tel0675590682@meta.ua Заступник директор - Сакович Світлана Сергіївна Дата призначення (обрання): 24.12.10. Номер реєстрації 100049. 0675560069. sv.sakovych@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 100045, 100048, 100053, 100049, 100054, 100057, 102602
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №339/3 від 23.02.17
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру