Архів старого сайту

Приватне акціонерне товариство аудиторська фірма “Перспектива-К”

Номер реєстрації у Реєстрі 0485
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне акціонерне товариство аудиторська фірма "Перспектива-К"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне акціонерне товариство
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) АТ АФ "Перспектива-К"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21563977
Місцезнаходження аудиторської фірми 04071, місто Київ, вулиця Кожум'яцька, 12-В
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-227-34-79; mail@afperspektiva.com; www.afperspektiva.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Комаров Андрій Анатолійович, Номер реєстрації 100248 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380503115140. mail@afperspektiva.com 2. Артюх Олег Ігорович, Номер реєстрації 100250 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380503120595. artyukh_o@afperspektiva.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Правління Співголова Правління - Комаров Андрій Анатолійович Дата призначення (обрання): 30.03.11. Номер реєстрації 100248. 044-227-34-79. mail@afperspektiva.com Начальник департаменту аудиту - Осипчук Тетяна Вячеславівна Дата призначення (обрання): 30.03.11. Номер реєстрації 100245. 044-227-34-79. t.osipchuk@afperspektiva.com Начальник департаменту бухгалтерського обліку та звітності - Плескаченко Надія Миколаївна Дата призначення (обрання): 30.03.11. 044-227-34-79. oblik@afperspektiva.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 100245, 100248, 100250
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 29.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 14.07.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру