Архів старого сайту

Приватне акціонерне товариство “КПМГ Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 2397
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне акціонерне товариство "КПМГ Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне акціонерне товариство
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ПрАТ "КПМГ Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31032100
Місцезнаходження аудиторської фірми 01010, місто Київ, вулиця Московська, 32/2
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044 490 5507, 044 490 5508; info@kpmg.ua; https://home.kpmg/ua/uk/home.html
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Пархоменко Ганна Валеріївна, Номер реєстрації 101539 Частка у статутному капіталі - 46.02%. Громадянство - Україна. 044 490 5507. AParkhomenko@kpmg.ua 2. Цимбал Андрій Валентинович, Номер реєстрації 101433 Частка у статутному капіталі - 23.98%. Громадянство - Україна. 044 490 5507. andriytsymbal@kpmg.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми 1. Товариство з обмеженною відповідальністю "КПМГ-Україна" ЄДРПОУ 21534148. Частка у СК - 30.00%. Країна - Україна. +380444905507. info@kpmg.ua Засновники: КПМГ Лімітед, відсоток участі: 100%, Адреса засновника: другий поверх, Ст. Пітер Хаус, Ле Бордаже, Ст. Пітер Порт, о. Гернсі, GY1 1БР, тел.+44 1481 72 10 00
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Товариства Виконавчий - Директор Директор - Цимбал Андрій Валентинович Дата призначення (обрання): 04.05.07. Номер реєстрації 101433. 380503114066. AndreyTsymbal@kpmg.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 17. 101462, 101463, 101470, 101471, 101445, 101440, 101439, 101435, 101446, 101447, 101539, 101448, 101451, 101452, 101433, 101459, 101008
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №335/4 від 22.12.16
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 08.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 08.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру