Архів старого сайту

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ – ІНФОРМ”

Номер реєстрації у Реєстрі 2905
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ - ІНФОРМ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ПП "АФ "АУДИТ - ІНФОРМ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31719648
Місцезнаходження аудиторської фірми 04107, місто Київ, вулиця Половецька, 16, квартира 5
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380504754350, +380444897727; auditinform2001@ukr.net; audit-inform.auditorov.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Шевлякова Світлана Борисівна, Номер реєстрації 100177 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380504754350. auditinform2001@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Засновник Виконавчий - Керівник Директор - Шевлякова Світлана Борисівна Дата призначення (обрання): 14.11.01. Номер реєстрації 100177. +380504754350. auditinform2001@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 100177, 100176, 100180, 101197
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №339/3 від 23.02.17
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру