Архів старого сайту

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АМК-СЕРВІС”

Номер реєстрації у Реєстрі 1532
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АМК-СЕРВІС"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ПП "АФ"АМК-СЕРВІС"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 24231715
Місцезнаходження аудиторської фірми 49000, місто Дніпро, вулиця Карла Лібкнехта, 9, квартира 3
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380567859513, +380661418582; amk-service@i.ua; http://amk-service.com.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. ШУЛЬМАН МАРГАРІТА КІМІВНА, Номер реєстрації 101011 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380567859513. AMK-SERVICE@I.UA
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - засновник Виконавчий - директор директор - ШУЛЬМАН МАРГАРІТА КІМІВНА Дата призначення (обрання): 01.01.96. Номер реєстрації 101011. +380567859513. AMK-SERVICE@I.UA
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100996, 100947, 101010, 101011, 100986, 100982
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №330/4 від 29.09.16
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру