Архів старого сайту

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ЗАПОРІЖАУДИТ. ПОДАТКИ. ПРАВО”

Номер реєстрації у Реєстрі 0057
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ЗАПОРІЖАУДИТ. ПОДАТКИ. ПРАВО"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне підприємство
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ПП АФ "ЗАПОРІЖАУДИТ. ПОДАТКИ. ПРАВО"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 13625523
Місцезнаходження аудиторської фірми 69063, місто Запоріжжя, провулок Тихий, 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38061764-22-83; zaudit@zp.ukrtel.net; www.auditor.zp.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Білюшова Любов Юхимівна, Номер реєстрації 101466 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +38050 954 88 38. bilyushova@gmail.com 2. Білюшов Віктор Михайлович, Номер реєстрації 101465 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +38050 341 81 72. zaudit@zp.ukrtel.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Рішення Учасників Підприємства Виконавчий - Керівник Директор - Білюшов Віктор Михайлович Дата призначення (обрання): 18.04.11. Номер реєстрації 101465. +38050 341 81 72. zaudit@zp.ukrtel.net Заступник Директора - Білюшова Любов Юхимівна Дата призначення (обрання): 18.04.11. Номер реєстрації 101466. +38050954 88 38. bilyushova@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 2. 101465, 101466
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 29.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру