Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ТИМЛАР-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1747
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТИМЛАР-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ТИМЛАР-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 24741209
Місцезнаходження аудиторської фірми 04213, місто Київ, вулиця Прирічна, 1, квартира 52
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-581-78-55; info@timlar-audit.com.ua; www.timlar-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Гальчук Лариса Миколаївна, Номер реєстрації 100213 Частка у статутному капіталі - 75%. Громадянство - Україна. 0445817855. larisa@timlar-audit.com.ua 2. Колеснікова Яніна Віталіївна, Номер реєстрації 100211 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. 0445817855. yana@timlar-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Гальчук Лариса Миколаївна Дата призначення (обрання): 07.02.20. Номер реєстрації 100213. 0445817855. larisa@timlar-audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 100214, 100288, 100211, 100213, 100234
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 23.07.21 №65-кя
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру