Архів старого сайту

Приватне підприємство Аудиторська фірма “ГОЛВ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0880
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Приватне підприємство Аудиторська фірма "ГОЛВ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність приватне підприємство
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності)
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23401428
Місцезнаходження аудиторської фірми 54058, місто Миколаїв, вулиця Лазурна, 16 Б, квартира 19
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0512-41-72-93, 050-597-07-46; golvaudit@ukr.net; www.golvaudit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Гонтар Людмила Василівна, Номер реєстрації 100942 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 050-597-07-46. golvaudit@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - засновник Виконавчий - директор директор - Гонтар Людмила Василівна Дата призначення (обрання): 17.06.95. Номер реєстрації 100942. 050-597-07-46. golv2014@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 100940, 100942, 100943
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №51/6 від 05.01.21
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 14.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру