Архів старого сайту

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-ОПТІМ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0295
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ОПТІМ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ПП "АФ "АУДИТ-ОПТІМ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21613474
Місцезнаходження аудиторської фірми 03083, місто Київ, проспект Науки, 50
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380504257499; audit_optim@ukr.net; audit-optim.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Трушкевич Тетяна Миколаївна, Номер реєстрації 100017 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380674490347. trushkevich@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Власник Виконавчий - Директор Директор - Трушкевич Тетяна Миколаївна Дата призначення (обрання): 22.11.05. Номер реєстрації 100017. +380674490347. trushkevich@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100017, 100018, 100019, 100020, 100021, 100481, 100543, 100544, 102224
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 28.01.20 №10-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 06.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру