Архів старого сайту

Товариство з обмеженною відповідальністю “Зовнішінформаудит С”

Номер реєстрації у Реєстрі 4809
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженною відповідальністю "Зовнішінформаудит С"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженною відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Зовнішінформаудит С"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 30575404
Місцезнаходження аудиторської фірми 04070, місто Київ, вулиця Фролівська, 3/34
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380503513003, +380442386621; info@gtukraine.com; www.gtukraine.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Казаков Віталій Борисович, Номер реєстрації 100731 Частка у статутному капіталі - 65%. Громадянство - Україна. 050-351-3003. zeta.kazakov@gmail.com 2. Борисов Олександр Валерійович, Номер реєстрації 102211 Частка у статутному капіталі - 35%. Громадянство - Україна. 050-351-2833. aborysov@ziaudit.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Казаков Віталій Борисович Дата призначення (обрання): 06.01.12. Номер реєстрації 100731. +380503513003. vkazakov@ziaudit.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 100731
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 19.07.19
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру