Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “МООР СТІВЕНС”

Номер реєстрації у Реєстрі 3015
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МООР СТІВЕНС"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "МООР СТІВЕНС"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32114367
Місцезнаходження аудиторської фірми 03113, місто Київ, проспект Перемоги, 68/1, офіс 62
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380935305125, +380442061030; andrey.lichkovakha@moore.ua; http://www.moore.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Яковлев Олександр Павлович, Номер реєстрації 101337 Частка у статутному капіталі - 99%. Громадянство - Україна. +380682018228. alexander@yakovlev.com.ua 2. Ходаківський Олег Миколайович, Частка у статутному капіталі - 1%. Громадянство - Україна. +380442061030.
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Демченко Володимир Іванович Дата призначення (обрання): 01.02.11. Номер реєстрації 101566. +380505426528. vladimir@yakovlev.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 101566, 101211, 101337, 101210, 101208, 101206, 102698
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №394/4 від 28.09.17
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 09.01.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру