Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “КРЕДО”

Номер реєстрації у Реєстрі 3018
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "КРЕДО"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32158755
Місцезнаходження аудиторської фірми 01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, 28-А, квартира 312
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 5016191, 5016165; kredo@faust.net.ua; kredo-uak.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. ДУМЧЕВ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, Номер реєстрації 101520 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - УКРАЇНА. 044-5016191. dumchevam@gmail.com 2. МАХМУДОВ ГУРБАН ІСА ОГЛИ, Номер реєстрації 101522 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - УКРАЇНА. 044-5016191. gurbanm7@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ Виконавчий - керівник директор - МАХМУДОВ ГУРБАН ІСА ОГЛИ Дата призначення (обрання): 29.03.11. Номер реєстрації 101522. 044-5016191. gurbanm7@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 101519, 101520, 101522, 101523
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №352/4 від 30.11.17
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру