Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ- СТАНДАРТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 3345
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ- СТАНДАРТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32852960
Місцезнаходження аудиторської фірми 04080, місто Київ, вулиця Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літ "А"
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044 2334118, 044 5177882; valtitarenko10@gmail.com; http://www.audit-standart.kiev.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Мазур Оксана Аркадіївна, Номер реєстрації 100382 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380992644075. oksana.a.mazur@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Титаренко Валентина Микитівна Дата призначення (обрання): 10.05.06. Номер реєстрації 100406. 044 2334118, +38095 8288337. valtitarenko10@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 8. 100406, 100402, 100408, 100400, 100382, 100392, 100399, 100077
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №54/5 від 25.02.21
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 21.12.19