Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТІР ЛТД”

Номер реєстрації у Реєстрі 3388
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТІР ЛТД"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АК "Ю ЕЙЧ УАЙ ПРОСТІР ЛТД"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 32593975
Місцезнаходження аудиторської фірми 03040, місто Київ, вулиця Васильківська, 14, офіс 315
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 (044) 492 87 16; hello@uhy-prostor.com; www.uhy-prostor.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Койнов Олександр Анатолійович, Номер реєстрації 100765 Частка у статутному капіталі - 66.67%. Громадянство - Україна. +38 (067) 659 36 36. a.koinov@uhy-prostor.com 2. Сафінський Віктор Леонтинович, Номер реєстрації 100767 Частка у статутному капіталі - 33.33%. Громадянство - Україна. +38 (067) 548 85 56. v.safinskiy@uhy-prostor.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Сафінський Віктор Леонтинович Дата призначення (обрання): 24.12.10. Номер реєстрації 100767. +38 (067) 548 85 56. v.safinskiy@uhy-prostor.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 100762, 100765, 100767, 100769
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №330/4 від 29.09.16
Дата включення до Реєстру 22.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 04.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 03.03.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру