Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА”

Номер реєстрації у Реєстрі 3464
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 33100397
Місцезнаходження аудиторської фірми 04073, місто Київ, проспект Cтепана Бандери, 23
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)5010313; mail@pasaudit.com.ua; www.pasaudit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Голубець Сергій Миколайович, Номер реєстрації 100707 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0503263685. holubets@pasaudit.com.ua 2. Михновська Наталія Ярославівна, Номер реєстрації 100705 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0674028551. Faro@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Голубець Сергій Миколайович Дата призначення (обрання): 01.09.04. Номер реєстрації 100707. 0503263685. holubets@pasaudit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 10. 100707, 100705, 100695, 100696, 100703, 100698, 100194, 101479, 100919, 100197
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 10.06.21 №52-кя
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру