Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП»

Номер реєстрації у Реєстрі 3532
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРУП»
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "КАПІТАЛ ГРУП"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 33236268
Місцезнаходження аудиторської фірми 03150, місто Київ, вулиця Антоновича, 172 А, офіс 818
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0445282655; audit.capital@gmail.com; www.af-capitalgroup.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Клименко Валентин Костянтинович, Номер реєстрації 100289 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. 0503514067. kiev-audit@ukr.net 2. Андрєєва Тетяна Миколаївна, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 0504144388. atn.kiev@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Клименко Валентин Костянтинович Дата призначення (обрання): 11.01.18. Номер реєстрації 100289. 0503514067. kiev-audit@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 15. 100269, 100287, 100289, 100286, 100285, 100281, 100280, 100275, 100273, 100680, 102371, 101266, 101264, 100263, 100261
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 21.12.20 №61-кя
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру