Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДЕ ВІЗУ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0423
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ДЕ ВІЗУ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ДЕ ВІЗУ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21601761
Місцезнаходження аудиторської фірми 01001, місто Київ, вулиця Малопідвальна, 10, офіс 11
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-279-00-00; info@devisu.ua; www.devisu.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бойко Олександр Васильович, Номер реєстрації 101940 Частка у статутному капіталі - 60.7143%. Громадянство - Україна. 044-279-00-00. o.boiko@devisu.ua 2. Бойко Наталья Володимирівна, Номер реєстрації 101939 Частка у статутному капіталі - 8.5714%. Громадянство - Україна. 044-279-00-00. boiko_natalia@ukr.net 3. Іващенко Віктор Петрович, Номер реєстрації 101935 Частка у статутному капіталі - 10.7143%. Громадянство - Україна. 044-279-00-00. ivikto@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми 1. Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма "Де Візу" ЄДРПОУ 22917414. Номер реєстрації 1373 Частка у СК - 20%. Країна - Україна. 044-279-00-00. info@devisu.ua Засновники: Бойко Олександр Васильович, 100%, 01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.10, кв.4, 044-279-00-00, o.boiko@devisu.ua
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Іващенко Віктор Петрович Дата призначення (обрання): 28.12.00. Номер реєстрації 101935. 044-279-00-00. ivikto@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 101935, 102092, 102093, 102091, 101943
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №330/4 від 29.09.16
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 14.02.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру