Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія “Кроу Україна”

Номер реєстрації у Реєстрі 3681
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія "Кроу Україна"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АК "Кроу Україна"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 33833362
Місцезнаходження аудиторської фірми 04210, місто Київ, Оболонська набережна, 33
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044 391 3003; office@crowe-ac.com.ua; www.crowe.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Козленко Володимир Григорович, Номер реєстрації 100599 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. 050 311 64 64. kozlenko@crowe-ac.com.ua 2. Карпов Леонід Миколайович, Номер реєстрації 100597 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 068 601 38 15. karpov@crowe-ac.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Потопальська Олена Вікторівна Дата призначення (обрання): 01.09.21. Номер реєстрації 100612. (050) 416-38-48. potopalska@crowe-ac.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 27. 100597, 100612, 101738, 101573, 100593, 100594, 101594, 100560, 101263, 100561, 100787, 100604, 100608, 100113, 100117, 100610, 101259, 100613, 100616, 100617, 102090, 101593, 101588, 101261, 100619, 100556, 100621
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми Філія АК "Кроу Україна" м.Одесса Адреса: 65048,Одеська область, м.Одесса,вул.Велика Арнаутська,буд.2а Тел.. Ел.адреса odesa@crowe-ac.com.ua Філія АК "Кроу Україна" м.Харків Адреса: 61072,Харківська область,місто Харків,вул.Тобольська,буд.42 Тел.. Ел.адреса kharkiv@crowe-ac.com.ua
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №353/4 від 21.12.17
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 13.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 13.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру