Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “ГАРАНТ-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 3838
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "ГАРАНТ-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ГАРАНТ-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 31200575
Місцезнаходження аудиторської фірми 04116, місто Київ, вулиця Старокиївська, 10
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (067) 506-98-48, (044) 379-32-30; GarantAudit3838@gmail.com; www.garant-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Ліщенко Тетяна Вікторівна, Номер реєстрації 101525 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. (067) 506-98-48. GarantAudit3838@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Ліщенко Тетяна Вікторівна Дата призначення (обрання): 17.04.06. Номер реєстрації 101525. (067) 506-98-48. GarantAudit3838@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 10. 101525, 101510, 101521, 101518, 101741, 101793, 100474, 101583, 101584, 101516
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 20.07.21 №62-кя
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру