Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПКФ УКРАЇНА”

Номер реєстрації у Реєстрі 3886
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПКФ УКРАЇНА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "ПКФ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми 01030, місто Київ, вулиця Хмельницького Богдана, 52, корп.літ"Б", поверх 4
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)501-25-31, (044)227-56-70; pkf@pkf.kiev.ua; www.pkf.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Каштанова Ірина Олександрівна, Номер реєстрації 100195 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. (044)501-25-31. i.kashtanova@pkf.kiev.ua 2. Пашина Тетяна Сергіївна, Номер реєстрації 100155 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. (044)501-25-31. t.pashyna@pkf.kiev.ua 3. Білобловський Святослав Володимирович, Номер реєстрації 100190 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. (044)501-25-31. s.biloblovskiy@pkf.kiev.ua 4. Гаєвська Наталя Ісаківна, Номер реєстрації 100059 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. (044)501-25-31. n.gaievska@pkf.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Каштанова Ірина Олександрівна Дата призначення (обрання): 11.12.06. Номер реєстрації 100195. (044)501-25-31. i.kashtanova@pkf.kiev.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 20. 100193, 100192, 100190, 100059, 100061, 102202, 100178, 100175, 100173, 100195, 100064, 100167, 100164, 100161, 100071, 100159, 100155, 100154, 100063, 102334
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №355/4 від 22.02.18
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 10.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру