Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “ЛЕКС-СЕРВІС, ЛТД”

Номер реєстрації у Реєстрі 0447
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "ЛЕКС-СЕРВІС, ЛТД"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності)
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22233319
Місцезнаходження аудиторської фірми 02152, місто Київ, проспект Павла Тичини, 24, квартира 26
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0692544142, 0692544220, 06731682; glav.buhg18@gmail.com;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Баришнікова Олена Миколаївна, Номер реєстрації 101738 Частка у статутному капіталі - 65%. Громадянство - Україна. 067 5066885. baryshnikova12@gmail.com 2. Миколайчук Галина Петрівна, Номер реєстрації 101739 Частка у статутному капіталі - 35%. Громадянство - Україна. 099 0209089. galina50319@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Дирекція Директор - Баришнікова Олена Миколаївна Дата призначення (обрання): 01.01.15. Номер реєстрації 101738. 067 5066885. baryshnikova12@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 2. 101738, 101739
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру