Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Главбух”

Номер реєстрації у Реєстрі 3942
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Главбух"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "Главбух"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 33547264
Місцезнаходження аудиторської фірми 01004, місто Київ, вулиця Червоноармійська, 17, офіс 16
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380444514491, +380442961222; glavbuhaudit@gmail.com; https://glavbuh-audit.com.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Носов Володимир Георгійович, Номер реєстрації 100585 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. +380444514491. nosov98@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Носов Володимир Георгійович Дата призначення (обрання): 23.11.06. Номер реєстрації 100585. +380444514491. nosov98@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 4. 100585, 100584, 100587, 100586
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №365/5 від 20.09.18
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 31.08.20