Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Фортел”

Номер реєстрації у Реєстрі 4009
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Фортел"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "Фортел"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35136535
Місцезнаходження аудиторської фірми 01001, місто Київ, вулиця Хрещатик, 12-А, 2 поверх, 31
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0442904601, 0672093700; audit_foretel@ukr.net; audit-foretell.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Богатирьова Ольга Станіславівна, Номер реєстрації 100201 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0672093700. olbogat@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Товариства Директор - Богатирьова Ольга Станіславівна Дата призначення (обрання): 23.05.07. Номер реєстрації 100201. 0672093700. olbogat@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 100201, 100199, 100198
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №347/8 від 29.06.17
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 01.04.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру