Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4082
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "АУДИТОР-КОНСУЛЬТАНТ-ЮРИСТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35531560
Місцезнаходження аудиторської фірми 01010, місто Київ, вулиця Мазепи Івана, 3, квартира 222
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)228-62-56, (044)501-52-57; inna-chulkovska@ukr.net; www.aucon.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Чулковська Інна Вікторівна, Номер реєстрації 100344 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. (067)501-52-57 (063)768-19-68. inna-chulkovska@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - Чулковська Інна Вікторівна Дата призначення (обрання): 01.12.07. Номер реєстрації 100344. (067)501-52-57, (063)768-19-68. inna-chulkovska@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 100343, 100344, 100347, 100348, 100009
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №356/4 від 29.03.18
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 13.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 13.12.18 04.12.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 29.11.19