Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Максимум-Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 4143
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Максимум-Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Максимум-Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35812433
Місцезнаходження аудиторської фірми 03022, місто Київ, вулиця Михайла Максимовича, 26, приміщення 25
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (097) 571-01-11, (044) 227-83-75; info@maximum-audit.com.ua; www.maximum-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Марченко Василь Петрович, Номер реєстрації 100885 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. (097)5710111. mvp@maximum-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори засновників Виконавчий - Директор Директор - Марченко Василь Петрович Дата призначення (обрання): 19.03.08. Номер реєстрації 100885. (097)5710111. mvp@maximum-audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 100885, 100891, 101170, 100534, 100169
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №29/5 від 30.01.20