Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Максимум-Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 4143
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Максимум-Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Максимум-Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35812433
Місцезнаходження аудиторської фірми 03022, місто Київ, вулиця Михайла Максимовича, 26, приміщення 25
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (097) 571-01-11, (044) 227-83-75; info@maximum-audit.com.ua; www.maximum-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Марченко Василь Петрович, Номер реєстрації 100885 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. (097)5710111. mvp@maximum-audit.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори засновників Виконавчий - Директор Директор - Марченко Василь Петрович Дата призначення (обрання): 19.03.08. Номер реєстрації 100885. (097)5710111. mvp@maximum-audit.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 100885, 100891, 101170, 100534, 100169
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №29/5 від 30.01.20
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру