Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “ЛУКА”

Номер реєстрації у Реєстрі 4177
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська компанія "ЛУКА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АК "ЛУКА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 36017930
Місцезнаходження аудиторської фірми 04050, місто Київ, вулиця Глибочицька, 33-37, офіс 405
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)206-2090, (067)710-5652; info@luka-audit.kiev.ua; www.luka-audit.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Боброва Олена Валеріївна, Номер реєстрації 102420 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0677105652. e.bobrova@luka-audit.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори Виконавчий - директор директор - Боброва Олена Валеріївна Дата призначення (обрання): 03.07.08. Номер реєстрації 102420. 0677105652. e.bobrova@luka-audit.kiev.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 102420
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру