Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4255
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІНТЕЛЕКТ-КАПІТАЛ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 36391522
Місцезнаходження аудиторської фірми 03062, місто Київ, вулиця ЧИСТЯКІВСЬКА, 2, офіс 307
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380976207899; 77mv@ukr.net; intelfin.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. НІКОЛАЄВА МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА, Номер реєстрації 101339 Частка у статутному капіталі - 75%. Громадянство - Україна. +380976207899. 77mv@ukr.net 2. ШАРОВА НАТАЛІЯ ЮРІЇВНА, Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. +380674644741. natali_san@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - НІКОЛАЄВА МАРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА Дата призначення (обрання): 04.02.09. Номер реєстрації 101339. +380976207899. 77mv@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 101339, 101340, 101338
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №358/5 від 24.04.18
Дата включення до Реєстру 25.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 11.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру