Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АКАДЕМІЯ “АС ПРОФІ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4282
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКАДЕМІЯ "АС ПРОФІ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АКАДЕМІЯ "АС ПРОФІ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 36439108
Місцезнаходження аудиторської фірми 01015, місто Київ, вулиця Редутна, 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0504486128, 0504714333; Ola1.bogdanova@gmail.com; http://www.omp-tax.com.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Горобець Ірина Вікторівна, Номер реєстрації 100412 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - України. +380504714333. gladkovairina1208@gmail.com 2. Богданова Ольга Сергіївна, Номер реєстрації 101724 Частка у статутному капіталі - 46%. Громадянство - України. +380504486128. asi73@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН УКРАЇНА" ЄДРПОУ 37000891. Номер реєстрації 4442 Частка у СК - 24%. Країна - Україна. 0957397495. o.bogdanova@crowe.com.ua Засновники: БОГДАНОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, 70%, 0504486128, o.bogdanova@crowe.com.ua - МИХАЙЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, 30%, 0505337585, mikhailenko@crowe.ua
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Товариства Директор - Горобець Ірина Вікторівна Дата призначення (обрання): 01.06.21. Номер реєстрації 100412. +380504714333. gladkovairina1208@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 100412
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 29.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру