Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА»

Номер реєстрації у Реєстрі 4316
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА»
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ «КРОУ ЕРФОЛЬГ УКРАЇНА»
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 36694398
Місцезнаходження аудиторської фірми 01015, місто Київ, вулиця Редутна, 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 050 448 61 28, +38 095 739 74 95; o.bogdanova@crowe.com.ua; www.crowe.com/ua/croweAA
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Ніканорова Ольга Костянтинівна, Частка у статутному капіталі - 20%. Громадянство - Україна. +38 067 994 72 96. o.nikanorova@crowe.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми 1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН УКРАЇНА" ЄДРПОУ 37000891. Номер реєстрації 4442 Частка у СК - 80%. Країна - Україна. +38 050 448 61 28; +38 095 739 74 95.. o.bogdanova@crowe.com.ua Засновники: - БОГДАНОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, частка у статутному капіталі - 56%, телефон 38 050 448 61 28, електронна адреса: o.bogdanova@crowe.com.ua; - МИХАЙЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, частка у статутному капіталі - 24%, телефон +38 050 533 75 85, електронна адреса: mikhailenko@crowe.com.ua
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Товариства Виконавчий - Директор Директор - Богданова Ольга Сергіївна Дата призначення (обрання): 17.04.19. Номер реєстрації 101724. +380504486128. o.bogdanova@crowe.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 17. 101724, 100266, 100267, 101751, 100119, 100606, 100265, 101737, 101038, 101046, 101028, 101076, 101107, 101105, 100748, 100022, 101398
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №334/4 від 01.12.16
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 17.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру