Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Венгер і Партнери”

Номер реєстрації у Реєстрі 4363
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Венгер і Партнери"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ВІП"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 36852079
Місцезнаходження аудиторської фірми 03062, місто Київ, проспект Перемоги, 65, корп.Б, офіс 357
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 044-223-78-10, 096-471-61-47; tvsydorchuk@afvip.kiev.ua; www.afvip.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Сидорчук Таїса Володимирівна, Номер реєстрації 100156 Частка у статутному капіталі - 85%. Громадянство - Україна. 067-233-93-14. tvsydorchuk@afvip.kiev.ua 2. Сидорчук Олександр Васильович, Частка у статутному капіталі - 15%. Громадянство - Україна. 067-233-93-14.
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Сапсай Світлана Хомідівна Дата призначення (обрання): 08.11.17. Номер реєстрації 100160. 093-103-07-93. afvipsk@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100160, 100156, 100163, 100165, 100162, 101514
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №363/5 від 12.07.18
Дата включення до Реєстру 17.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру