Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Прінсіпл Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 4380
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Прінсіпл Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Прінсіпл Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 37270501
Місцезнаходження аудиторської фірми 04080, місто Київ, вулиця Оленівська, 34, квартира 41
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0443321224; nat_sam@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Ігнатенко Інна Костянтинівна, Номер реєстрації 102630 Частка у статутному капіталі - 35%. Громадянство - Україна. 0504238845. iya_ivv@ukr.net 2. Афанасьєва Олена Олексіївна, Номер реєстрації 102631 Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 0676321513. nele2005@ukr.net 3. Самойленко Наталія Вікторівна, Номер реєстрації 102628 Частка у статутному капіталі - 35%. Громадянство - Україна. 0674064011. nat_sam@ukr.net
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Ігнатенко Інна Костянтинівна Дата призначення (обрання): 02.09.10. Номер реєстрації 102630. 0504238845. iya_ivv@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 102630, 102631, 102628
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру