Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “НІНЕЛЬ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4405
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НІНЕЛЬ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НІНЕЛЬ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 37394566
Місцезнаходження аудиторської фірми 03179, місто Київ, вулиця Феодори Пушиної, 50-А, квартира 54
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (067)105-13-02; kiviturbo@gmail.com; www.audit-ninel.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Божко Людмила Миколаївна, Номер реєстрації 101514 Частка у статутному капіталі - 75%. Громадянство - Україна. (067)105-13-02. kiviturbo@gmail.com 2. Семко Ніна Володимирівна, Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - Україна. (067)257-00-44. semkonina240@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - загальні збори учасників Виконавчий - директор директор - Божко Людмила Миколаївна Дата призначення (обрання): 01.12.10. Номер реєстрації 101514. (067)105-13-02. kiviturbo@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 1. 101514
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 30.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру