Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ОЛЕСЯ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4423
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ОЛЕСЯ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22930490
Місцезнаходження аудиторської фірми 03028, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, 10, КВАРТИРА 137
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 044 257 69 13, +38 050 401 95 88; auditolesya@gmail.com; auditolesya-kiev.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Агафонова Галина Володимирівна, Номер реєстрації 100293 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +380674019588. agafonovagalyna777@gmail.com 2. Агафонов Максим Сергійович, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +380988382828. gunsimore@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Агафонова Галина Володимирівна Дата призначення (обрання): 15.03.16. Номер реєстрації 100293. +380674019588. auditolesya@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100293, 100291, 100294, 100375, 100374, 100276
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 24.12.20 №65-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 07.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру