Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН УКРАЇНА”

Номер реєстрації у Реєстрі 4442
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН УКРАЇНА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "КРОУ АУДИТ ЕНД ЕККАУНТІН УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 37000891
Місцезнаходження аудиторської фірми 01015, місто Київ, вулиця РЕДУТНА, 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 050 448 61 28, +38 095 739 74 95; o.bogdanova@crowe.com.ua; https://www.crowe.com/global
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. БОГДАНОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА, Номер реєстрації 101724 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +38 050 448 61 28. o.bogdanova@crowe.com.ua 2. МИХАЙЛЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. +38 050 533 75 85. mikhailenko@crowe.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Виконавчий - Директор Директор - БОГДАНОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА Дата призначення (обрання): 17.02.10. Номер реєстрації 101724. +38 050 4486128. o.bogdanova@crowe.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 3. 101724, 101737, 100606
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №43/2 від 17.07.20
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру