Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ-ПАРТНЕР”

Номер реєстрації у Реєстрі 4471
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ПАРТНЕР"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АУДИТ-ПАРТНЕР"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 22795553
Місцезнаходження аудиторської фірми 02140, місто Київ, вулиця C. Крушильницької, 5, квартира 52
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +38 (044) 361-19-77, +38 (050) 311-02-91; af.auditpartner@gmail.com; audit-partner.kiev.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. НЕДОБОР ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ, Номер реєстрації 101323 Частка у статутному капіталі - 75%. Громадянство - УКРАЇНА. +38(050)330-41-22. af.auditpartner@gmzil.com 2. НЕДОБОР СВІТЛАНА ІГОРІВНА, Номер реєстрації 101322 Частка у статутному капіталі - 25%. Громадянство - УКРАЇНА. +38(050)380-61-16. nedobor@i.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - НЕДОБОР ОЛЕКСІЙ ОЛЕГОВИЧ Дата призначення (обрання): 04.03.14. Номер реєстрації 101323. +38(050)311-02-91. af.auditpartner@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 101323, 101322, 101321, 100107, 102393
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №31/6 від 26.02.20
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 13.12.18 28.02.20
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 29.01.20
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру