Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Гарантія-Консалтинг”

Номер реєстрації у Реєстрі 4488
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Гарантія-Консалтинг"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "Гарантія-Консалтинг"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 35534802
Місцезнаходження аудиторської фірми 02163, місто Київ, вулиця Бальзака Оноре де, 77, квартира 172
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (067) 402-79-57, (044) 228-97-55; info@kggu.com.ua; http://guaranteegroup.com.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Мечинський Олексій Борисович, Номер реєстрації 102434 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. (044) 591-19-50. aleksey.mechinskiy@kggu.com.ua 2. Теребусова Діана Вікторівна, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. (044) 591-19-50. diana.terebusova@kggu.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори засновників (учасників) Виконавчий - Генеральний директор Генеральний директор - Мечинський Олексій Борисович Дата призначення (обрання): 13.12.11. Номер реєстрації 102434. (044) 591-19-50. aleksey.mechinskiy@kggu.com.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 2. 102434, 102433
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 27.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 29.01.21
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 27.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 15.10.19