Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ІМОНА-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 0791
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ІМОНА-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23500277
Місцезнаходження аудиторської фірми 01030, місто Київ, вулиця Пирогова, 2/37
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)5659999, (044)3339995; mail@imona-audit.ua; http://www.imona-audit.ua/
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Величко Олена Георгіївна, Номер реєстрації 100086 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. (067)2090852. evelichko@ukr.net 2. Величко Ольга Володимирівна, Номер реєстрації 100092 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. (067)5071557. olya.velichko@gmail.com;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Збори Учасників Виконавчий - Дирекція Генеральний директор - Величко Ольга Володимирівна Дата призначення (обрання): 08.12.18. Номер реєстрації 100092. (067)5071557. olya.velichko@gmail.com; Заступник генерального директора - Величко Олена Георгіївна Дата призначення (обрання): 25.04.16. Номер реєстрації 100086. (067)2090852. evelichko@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 11. 100092, 100086, 100083, 100096, 100095, 100089, 101732, 102567, 100107, 102662, 100359
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №354/3 від 25.01.18
Дата включення до Реєстру 24.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 13.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 13.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру