Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “МК АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4624
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "МК АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "МК АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 39419346
Місцезнаходження аудиторської фірми 02097, місто Київ, вулиця Радунська, 36, квартира 3
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (044)451-60-59, (044)451-60-59; mkaudit.ua@gmail.com; https://audit-mk.com.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Макарець Вячеслав Олександрович, Номер реєстрації 100109 Частка у статутному капіталі - 55%. Громадянство - Україна. (044)451-60-59. mkaudit.ua@gmail.com 2. Бондар Алла Борисівна, Номер реєстрації 100111 Частка у статутному капіталі - 45%. Громадянство - Україна. (044)451-60-59. mkaudit.ua@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори його Учасників Виконавчий - Директор Директор - Макарець Вячеслав Олександрович Дата призначення (обрання): 13.02.16. Номер реєстрації 100109. (044)451-60-59. mkaudit.ua@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 2. 100109, 100111
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №354/3 від 25.01.18
Дата включення до Реєстру 29.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру