Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РСМ УКРАЇНА”

Номер реєстрації у Реєстрі 0084
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РСМ УКРАЇНА"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "РСМ УКРАЇНА"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 21500646
Місцезнаходження аудиторської фірми 04080, місто Київ, вулиця Нижньоюрківська, 47
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0445015934; office@rsm.ua; www.rsm.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Бернатович Тетяна Олександрівна, Номер реєстрації 101199 Частка у статутному капіталі - 88%. Громадянство - Україна. 044-501-59-34. t.bernatovych@rsm.ua 2. Панченко Ольга Анатоліївна, Номер реєстрації 100722 Частка у статутному капіталі - 8%. Громадянство - Україна. 044-501-59-34. o.panchenko@rsm.ua 3. Польдяєва Ольга Анатоліївна, Номер реєстрації 100721 Частка у статутному капіталі - 4%. Громадянство - Україна. 044-501-59-34. o.poldiaieva@rsm.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Президент Президент - Бернатович Тетяна Олександрівна Дата призначення (обрання): 31.01.95. Номер реєстрації 101199. 044-501-59-34. t.bernatovych@rsm.ua Віце-Президент - Панченко Ольга Анатоліївна Дата призначення (обрання): 29.04.01. Номер реєстрації 100722. 044-501-59-35. o.panchenko@rsm.ua Віце-Президент - Польдяєва Ольга Анатоліївна Дата призначення (обрання): 31.01.17. Номер реєстрації 100721. 044-501-59-36. o.poldiaieva@rsm.ua
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 15. 101199, 100867, 100729, 100718, 101722, 100727, 100728, 100722, 100721, 100733, 100730, 100732, 100868, 100345, 100226
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 28.01.20 №8-кя
Дата включення до Реєстру 19.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 26.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру