Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “БК Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 4700
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "БК Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "БК Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 41098278
Місцезнаходження аудиторської фірми 03110, місто Київ, вулиця Олексіївська, 3
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0977914026, 0675043745; ren-solod@ukr.net;
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Титикало Володимир Сергійович, Номер реєстрації 100654 Частка у статутному капіталі - 100%. Громадянство - Україна. 0675043745. v.tytykalo@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - збори засновників Виконавчий - директор директор - Шевченко Інна Василівна Дата призначення (обрання): 16.03.19. Номер реєстрації 100669. 0505033674. ren-solod@ukr.net
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 100669, 100670, 100654, 101614, 100204
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру