Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ТЕО-АУДИТ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4708
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ТЕО-АУДИТ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "ТЕО-АУДИТ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 41458007
Місцезнаходження аудиторської фірми 03150, місто Київ, вулиця Велика Васильківська, 111/113, офіс А
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0978043611, 0964541364; af.teo.audit@gmail.com; http://audit-teo.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Парфенюк Наталія Василівна, Номер реєстрації 100500 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0978043611. af.teo.audit@gmail.com 2. Парипса Олена Анатоліївна, Номер реєстрації 100509 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. 0964541364. elena.parypsa@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори учасників Товариства Виконавчий - Директор Директор - Парфенюк Наталія Василівна Дата призначення (обрання): 12.02.20. Номер реєстрації 100500. 0978043611. af.teo.audit@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 6. 100512, 100506, 100507, 100509, 100511, 100500
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №363/5 від 12.07.18
Дата включення до Реєстру 27.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 27.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 15.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру