Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “НВ КОНСАЛТИНГ”

Номер реєстрації у Реєстрі 4723
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НВ КОНСАЛТИНГ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "АФ "НВ КОНСАЛТИНГ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 42012144
Місцезнаходження аудиторської фірми 01015, місто Київ, вулиця Старонаводницька, 4-Б, квартира 35
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380965583869, +380509689320; office@audit-nvc.com; www.audit-nvc.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Виходцев Микола Вікторович, Номер реєстрації 100233 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380503450123. vykhodtsev@audit-nvc.com 2. Налбатова Оксана Михайлівна, Номер реєстрації 100235 Частка у статутному капіталі - 50%. Громадянство - Україна. +380509689320. nalbatova@audit-nvc.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Дирекція Товариства, яку очолює директор Директор - Налбатова Оксана Михайлівна Дата призначення (обрання): 14.01.19. Номер реєстрації 100235. +380509689320. nalbatova@audit-nvc.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100235, 100240, 100238, 100174, 100233, 101792, 102132, 101611, 101609
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №360/4 від 31.05.18
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 24.01.19
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру