Архів старого сайту

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Мульті-Аудит”

Номер реєстрації у Реєстрі 0891
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Мульті-Аудит"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відповідальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ "Аудиторська фірма "Мульті-Аудит"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23525113
Місцезнаходження аудиторської фірми 02154, місто Київ, вулиця Русанівська набережна, 18, квартира 8
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора 0500120999, 0676217832; lev090999@gmail.com; multi-audit.org.ua
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Костирко Руслан Олександрович, Номер реєстрації 101828 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. 0676217832. 6217832@gmail.com 2. Кравченко Наталя Владиславівна, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 0504714616. praktik.don@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Учасників Виконавчий - Директор Директор - Костирко Руслан Олександрович Дата призначення (обрання): 01.10.19. Номер реєстрації 101828. 0676217832. 6217832@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 5. 101828, 102321, 102322, 100371, 100114
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №338/3 від 26.01.17
Дата включення до Реєстру 31.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 20.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру