Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА “КАУПЕРВУД”

Номер реєстрації у Реєстрі 0031
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАУПЕРВУД"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АФ "КАУПЕРВУД"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 20219083
Місцезнаходження аудиторської фірми 49044, місто Дніпро, вулиця Гоголя, 15А
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора +380563701976, +380563773398; v.v.galasyuk@gmail.com; www.galasyuk.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. ГАЛАСЮК ТЕТЯНА ВЛАДИСЛАВІВНА, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. 056-745-34-74. 2. ГАЛАСЮК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ, Номер реєстрації 100624 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. 050-320-50-23. v.v.galasyuk@gmail.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА Виконавчий - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - ГАЛАСЮК ВАЛЕРІЙ ВІКТОРОВИЧ Дата призначення (обрання): 27.10.93. Номер реєстрації 100624. 050-320-50-23. v.v.galasyuk@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 9. 100624, 100618, 100622, 100620, 100607, 100609, 100615, 100614, 100611
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) ОСНАД від 29.12.20 №67-кя
Дата включення до Реєстру 23.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 18.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру