Архів старого сайту

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ”

Номер реєстрації у Реєстрі 1368
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ"
Найменування аудиторської фірми / прізвище, ім'я та по батькові аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність Товариство з обмеженою відподальністю
Скорочене найменування аудиторської фірми (за наявності) ТОВ АФ "ФІНЕМ-КОНСАЛТІНГ"
Ідентифікаційний код аудиторської фірми 23942905
Місцезнаходження аудиторської фірми 49050, місто Дніпро, вулиця Гоголя, 10-А, квартира 53
Контактна інформація аудиторської фірми/ аудитора (0562)36-21-09, +380675602815; olenabaranovskaya@gmail.com; www.finemkon.com
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - фізичних осіб 1. Барановська Олена Михайлівна, Номер реєстрації 101022 Частка у статутному капіталі - 70%. Громадянство - Україна. +380675602815. olenabaranovskaya@gmail.com 2. Кононенко Валентина Іллівна, Частка у статутному капіталі - 30%. Громадянство - Україна. (056)3721567.
Перелік засновників (учасників) аудиторської фірми - юридичних осіб та інформація про засновників (учасників) юридичної особи - засновника (учасника) аудиторської фірми
Відомості про органи управління аудиторської фірми Вищий - Загальні збори Виконавчий - Директор Директор - Барановська Олена Михайлівна Дата призначення (обрання): 18.01.96. Номер реєстрації 101022. +380675602815. olenabaranovskaya@gmail.com
Загальна кількість аудиторів, які є працівниками суб'єкта аудиторської діяльності, із зазначенням їх номерів реєстрації у Реєстрі Кількість аудиторів - 7. 101022, 101018, 100998, 101029, 101024, 101020, 101030
Інформація про відокремлені підрозділи аудиторської фірми
Номери реєстрації у публічних реєстрах аудиторських фірм в інших країнах (за наявності)
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) АПУ №332/4 від 27.10.16
Дата включення до Реєстру 26.10.18
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру
Дата включення відомостей до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру 12.12.18
Дата виключення відомостей з розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Реєстру